Ontruimingsinstallatie

Een ontruimingsinstallatie: is iedereen veilig?

Een ontruimingsinstallatie heeft als doel mensenlevens te redden, maar kan ook een eis zijn van de verzekering of vanuit het bouwbesluit conform de NEN 2575. Als er een calamiteit plaatsvindt bent u en uw medewerkers in staat om het pand veilig te verlaten. Een ontruimingsinstallatie is erop gericht dat elke persoon binnen het pand, het pand veilig kan verlaten. Door middel van slow whoops, handbrandmelders en noodverlichting kunt u de ongevallen door brand en andere calamiteiten minimaliseren.

Alarm Wesa is uw ideale partner, met onze expertise en jarenlange ervaring in ontruimingsinstallaties. Het beveiligen van uw pand met een brandmeldinstallatie is een prioriteit als het gaat om veiligheid binnen uw bedrijf. Lees meer.

Ontruimingsinstallaties die voldoen aan de gestelde eisen

Verzekeraars stellen vaak eisen aan de ontruimingsinstallaties van uw pand conform de NEN 2575. Alarm Wesa past de installatie geheel aan volgens deze eisen van de verzekering en naar uw wensen. Zodat u weer veilig kunt ondernemen. Wij installeren ontruimingsinstallaties volgens de NEN 2575. Ook kunnen wij een Programma van Eisen schrijven volgens de beveiligingsrichtlijnen.

ontruimingsinstallatie

Het verzorgen van een ontruimingsinstallatie eindigt niet na de installatie. Wij streven er naar dat de ontruimingsinstallatie in top condities blijft. Dit doen wij aan de hand van een onderhoudscontract/ servicecontract. Tevens heeft u de optie om de ontruimingsinstallatie aan te sluiten op een meldkamer/ alarmcentrale.

Meer informatie over een ontruimingsinstallatie?

brandmeldinstallatie NEN 2535 in Enschede bij alarm wesa